A Nemzetközi Humanista Párt

cropped-ph1.jpg

Háttér

A Nemzetközi Humanista Párt a Humanista Mozgalom részét képezi, annak egyik hivatalos szervezete. A Mozgalom 1969. május 4-én jött létre, amikor alapítója, Silo megtartotta “A szenvedés gyógyítása” néven ismert beszédét az Andokban, az Argentína és Chile határához közeli Punta de Vacasban.

A Humanista Mozgalom az Új-Humanizmus vagy Egyetemes Humanizmus néven ismert eszmeáramlaton alapszik. Ez az eszmerendszer Silo és további általa ihletett szerzők munkáiban került kifejtésre.

Ez az eszmeáramlat, mely egy érzékenységet és életstílust is magába foglal, az emberi törekvés számos területén ölt formát, különböző szervezeteket és akciófrontokat hozva létre. Ezek a saját egyéni aktivitási témáikban egy közös céllal vesznek részt: emberivé tenni a Földet, azaz hozzájárulni az emberi lény szabadságának és boldogságának növekedéséhez. Mindannyiukban közös az Aktív Erőszakmentesség módszerének alkalmazása és a javaslat a társadalmi átalakulás részét képező személyes változásra.

A Humanista Mozgalomból létrejött további szervezetek a Közösség az Emberi Fejlődésért (Community for Human Development), a Kultúrák Összefogása (Convergence of Cultures), a Háború és Erőszak Nélküli Világ (World without Wars and without Violence), és a Humanista Tanulmányok Nemzetközi Központja (World Center of Humanist Studies).

A Nemzetközi Humanista Pártot a Közösség az Emberi Fejlődésért Társadalmi Ügyek Titkársága hozta létre 1984 közepén és az első nemzetközi kongresszusát 1989-ben tartotta Firenzében.

Bevezetés

A Humanista Párt[1] javaslatainak[2] kiindulópontja az emberi lény szabadság iránti igénye, és a javaslatok egy olyan társadalmi átalakulás irányába mutatnak, amelyben felülkerekedünk az erőszakon, amelynek különböző formái szenvedést és ellentmondást teremtenek az emberekben.

Az emberi lénynek megvan az a képessége, hogy átalakítsa a világot és saját magát. Ez a képessége tudatosságának, szándékosságának, valamint a fejlődő és felhalmozódó történelmi vívmányainak köszönhető.

Egy társadalmi és történelmi környezetbe születünk, ami különböző feltételeket teremt, ezeken belül alakítjuk ki saját létezésünket és szükségszerűen ezek közül kell választanunk. A döntéseink viszont új feltételeket teremtenek, amiket egységesként vagy ellentmondásosként tapasztalunk meg.

Az ellentmondások szoros kapcsolatban állnak a szenvedés érzésével.

A társadalmi ellentmondás az erőszak eredménye. Ez az erőszak abban a tevékenységben nyilvánul meg, amikor egy emberi lényt, vagy emberek egy csoportját megfosztják szándékosságától és szabadságától. A társadalom kisajátítása annak egy része által: erőszak.

A személyes és társadalmi szenvedés legyőzéséhez változtatni kell a jogtalan és erőszakos kisajátítások által teremtett helyzeteken, melyek ellentmondásokat teremtettek a világban.

Az egyre erősödő humanizációs folyamatban az emberi lények a szándékosságukat a természet és a társadalom felé irányítják annak érdekében, hogy átalakítsák azokat a körülményeket, amik fájdalmat és szenvedést okoznak nekik és mindazoknak, akikkel azonosságot vállalnak. Ez a küzdelem ad folytonosságot a történelmi folyamatnak és ad értelmet az életnek, amiben az emberek megerősítik szándékosságukat az értelemürességgel és az elnyomással szemben.

Ez a Szándék fellázad a betegség, egyenlőtlenség, és igazságtalanság ellen, a halál elleni lázadást egy látszólag természetes sorssal szembeni engedetlenség csúcsának tartja, egységet ad az emberi életnek, és lehetővé teszi, hogy az ember a szabadságát kiterjessze minden határon túlra.

Javaslatok politikai tevékenységre

A Humanista Párt támogatja a demokratikus rendszer fenntartását (vagy létrehozását, ahol szükséges), mivel egy lépésnek tartja a formális demokráciából a valós demokrácia felé vezető úton. A valós demokráciában garantált a hatalmi ágak valódi szétválasztása, a kisebbségek tisztelete és a közvetlen demokrácia.

A Humanista Párt elutasítja az emberi jogok megsértését, a hatalom koncentrációját és az erőszakot, mint a konfliktusok kezelésének módszerét.

A humanizmust az erőszakmentes cselekvés elve vezérli,  tevékenységét ezen a módon végzi.

Ennek megfelelően a Humanista Párt elutasítja az erőszak minden formáját, legyen az fizikai, gazdasági, faji, vallási, nemi, pszichológiai vagy erkölcsi.

Egy egyetemes emberi nemzet megteremtésére törekszük, amiben a mérhetetlen emberi sokszínűség megnyilvánulásai – etnikumok, nyelvek és szokások, települések, régiók és autonóm területek, ötletek és törekvések, hitek, ateizmus és vallásosság – együtt tudnak működni.

Ezzel a törekvéssel összhangban, a nemzeti Humanista Pártok számíthatnak a Humanista Pártok nemzetközi összefogására, ami lehetővé teszi állásfoglalások létrehozását és kampányok indítását nemzetközi szinten is, miközben megőrzik önállóságukat és kreativitásukat a különböző szinteken, egészen a társadalmi alapig, ahol a gyökerei vannak.

A világszintű javaslataink közül a sürgősség miatt külön kiemeljük:

 • a nukleáris leszerelés feladatát, beleértve az emberiség figyelmének ezen sürgető veszélyre történő felkeltését és egy erőszakmentes-tudatosság megteremtését;
 • a megszálló csapatok azonnali kivonását az elfoglalt területekről;
 • a hagyományos fegyverzet növekvő és arányos leszerelését;
 • az országok közötti megnemtámadási szerződések aláírását;
 • és a háború, mint konfliktusmegoldási eszköz teljes elutasítását a kormányok részéről.

A Humanista Párt fellép az ökológiai katasztrófa és terjesztői – a nagytőke, a desktruktív iparágak hálózata és a hadipart kiszolgáló vállalatok – ellen.

A Humanista Párt az emberek szenvedésének okai közül kiemeli a gazdasági erőszakot, különösen a spekulatív pénzügyi tőke koncentrációját. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk az adórendszer átalakítását oly módon, hogy az az anyagi javak progresszív elosztását támogassa; valamint javasoljuk új, dolgozói önigazgatási, vagy közös dolgozói-tulajdonosi irányításra épülő szövetkezeti formák kialakítását annak érdekében, hogy a tőke és munka kapcsolata egységessé váljon, hogy nőjön a termelékenység és hogy az erőforrások ne spekulációs célokat szolgáljanak.

Szintén javasoljuk egy kamat nélküli közösségi bank létrehozását, ami segít elérni ezeket a célokat azáltal, hogy elkerülhetővé válik a hatalom és erőforrások koncentrációja a jelenlegi bankok kezében.

A megkülönböztetés különböző formái szorosan összefonódnak a gazdasági kizsákmányolással és erőszakos jelleget öltenek. A Humanista Párt hangsúlyozottan foglalkozik a nők és a fiatalok elleni erőszakkal, akik a történelem során állandóan hátrányos megkülönböztetésben részesültek, szintúgy, mint az egyéb emberi csoportokat érintő diszkriminációval, ideértve a gazdasági, faji, kulturális és vallási okokat.

A Humanista Párt javasolja a politikai hatalom decentralizációját egészen a társadalom alapjáig, a kisebbségek tiszteletben tartása garanciáinak kiterjesztését és az egyenlő jogok és esélyek alapelvének hatékony megvalósítását.

A mindenki számára elérhető, minden szinten ingyenes és magas színvonalú egészségügy és oktatás kiemelt fontosságú a Humanista Párt számára.

A Humanista Párt támogatja a szabad választás elvét, mint a szabadság konkrét politikai kifejeződését és ezért küzd a tekintélyelvűség minden formája, valamint a gazdasági, szervezési és ideológiai monopóliumok ellen.

Nézőpontunk szerint minden egységes politikának két feltételnek kell megfelelnie:

 1. a törvénykezés és a politika intézményeinek állandó megújulása a folyamatos fejlődés elvének megfelelően, és
 2. átláthatóság az alkalmazott politikai folyamatokban.

Kapcsolódó anyagok

Hivatalos anyagok

 1. Alapelvek nyilatkozata (Declaration of Principles), jóváhagyva a Humanist International első kongresszusán (1989, Firenze)
 2. 2.      Állítás – az Alapelvek megerősítése (Thesis – amplification of the Principles), jóváhagyva a Humanist International első kongresszusán (1989, Firenze)
 3. 3.      A politikai aktivitás alapja (Basis for Political Action), jóváhagyva a Humanist International első kongresszusán, majd frissítve a jelen dokumentumban szereplő politikai aktivitásra vonatkozó javaslatokkal.
 4. 4.      Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Universal Declaration of Human Rights), jóváhagyva az Egyesült Nemzetek Szövetsége által 1948-ban, és befogadva a Humanista Párt által a Humanist International első kongresszusán (1989, Firenze).
 5. 5.      Humanista Alapokmány (The Humanist Document), jóvahagyva a Humanista Párt második kongresszusa által (1993, Moszkva).
 6. 6.      Javaslatok a Humanist International első kongresszusának koordinációs asztalától (Recommendations by the coordination table of the First Congress of the HI, 1989, Firenze).
 7. A személyes fejlődés kézikönyve a Humanista Mozgalom tagjai számára (Manual of Personal Development for members of the Humanist Movement) Tanulmányok Központja, Punta de Vacas Park, 2009. Elérhető a www.silo.net weblapon.

Javasolt anyagok:

 1. A Humanist International könyve (The Book of the Humanist International, Dokumentumok gyűjteménye, 2000).
 2. Levelek barátaimnak (Letters to my friends), Silo
 3. Narancs Könyvek (Orange Books, elemzések és aktivitási javaslatok a nemzeti partok részéről).
 4. Túl a kapitalizmuson, a Vegyes Gazdaság (Beyond Capitalism, Mixed Economics, Guillermo Sullings, 2000)
 5. A történelem előtti idők vége (The End of Prehistory, Tomas Hirsch)

 


[1] Jelen dokumentumban „nemzeti Humanista Párt” néven jelöljük az egyes országok Humanista Pártjait és „Nemzetközi Humanista Párt” néven a nemzetközi szervezetet. Azokban az esetekben, amikor egyik jelölés sem szerepel a Humanista Párt neve mellett, az általánosságban a Nemzetközi Humanista Pártra és annak minden országos és helyi szintjére érvényes.

[2]Kivonatok az Állítás – az Alapelvek megerősítése (Thesis – amplification of the Principles) című, a Humanista Párt első nemzetközi kongresszusán, 1989-ben, Firenzében jóváhagyott dokumentumból.

 

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s